Regulamin serwisu
DomoweRandki.pl

§ 1 Dane firmy

 1. Właścicielem i administratorem serwisu DomoweRandki.pl jest Kamil Haniszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Haniszewski.pl Kamil Haniszewski” z siedzibą w Nowej Soli (67-100), ul. Witosa 1c/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 9251952642.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem kontakt@domowerandki.pl.

§ 2 Informacje ogólne

 1. DomoweRandki.pl to serwis umożliwiający użytkownikom wzięcie udziału w szybkich randkach online. Randki odbywają się w ustalonych przez administratora terminach.
 2. W ramach Domowej Randki użytkownicy odbywają między sobą krótkie rozmowy video. Każdy mężczyzna z każdą kobietą. Po zakończonej rozmowie użytkownik decyduje, czy chce przekazać kontakt do siebie swojemu rozmówcy. Randki podzielone są na kategorie według przedziału wiekowego i miasta.

§ 3 Bezpieczeństwo

 1. Podczas każdej rozmowy użytkownik może skorzystać z opcji Przerwij randkę, a następnie podać powód (do wglądu moderacji).
 2. Użytkownik sam decyduje, któremu z jego rozmówców mamy po zakończonej randce pokazać kontakt do niego - numer telefonu bądź e-mail.
 3. Użytkownicy serwisu widzą tylko swoje loginy. Numer telefonu lub e-mail użytkownika ujawniamy tylko na jego życzenie po zakończonej rozmowie.
 4. Rozmowy video nie są w żaden sposób przechowywane na serwerze.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania serwisu wymagane są:

 • komputer z kamerą internetową lub smartfon z wbudowaną kamerką
 • przeglądarka Chrome, Opera, Firefox oraz system Windows 7 (lub nowszy) lub Android

§ 5 Zbierane dane

 1. Podczas rejestracji wymagamy podania unikalnego w skali serwisu e-maila oraz hasła.
 2. Podczas pierwszego logowania wymagane jest podanie bardziej szczegółowych danych:
  • unikalny login
  • miejscowość
  • data urodzenia i przedział wiekowy
  • telefon
  • płeć
  • typ podawanego kontaktu – e-mail czy telefon
  • miasta, w których chcesz randkować
 3. W każdej chwili możesz dokonać zmiany swojego maila i hasła.
 4. Chat tekstowy jest przechowywany w bazie danych.

§ 6 Opłaty

 1. Rejestracja i logowanie w serwisie są darmowe.
 2. W momencie zapisu na wybraną randkę pobierana jest z konta użytkownika określona ilość Serduszek, na która składają się: opłata wpisowa i opłata za randki.
 3. Opłata wpisowa pobierana jest w momencie zapisu na randkę i wynosi 5 Serduszek. Opłata wpisowa jest bezzwrotna – z wyjątkiem sytuacji gdy nie odbędzie się żadna rozmowa w randce.
 4. Opłata za randki. W momencie zapisu na randkę tworzona jest blokada Serduszek w ilości KOSZT_JEDNEJ_ROZMOWY * MAKSYMALNA_ILOŚĆ_ROZMÓW. Po zakończeniu randki automat dokona rozliczenia blokady. Zostaną z niej pobrane Serduszka w ilości KOSZT_JEDNEJ_ ROZMOWY * ILOŚĆ_ODBYTYCH_ROZMÓW, a reszta zostanie zwrócona na konto użytkownika. Gdzie KOSZT_JEDNEJ_RANDKI to 1 Serduszko.
 5. Zakup Serduszek odbywa się poprzez system płatności internetowych tpay.com.
 6. Istnieją 3 pakiety serduszek do wyboru: 15 Serduszek (15PLN), 35 Serduszek (29PLN), 60 Serduszek (49PLN).
 7. Po dokonaniu poprawnej płatności, konto Serduszek użytkownika zwiększy się w przeciągu minuty.
 8. Serduszka nie podlegają wypłacie.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje przyjmowane są drogą mailową.
 2. Reklamacje dotyczące randki przyjmowane są do 14 dni od jej rozpoczęcia.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty wpływu.

§ 8 Treści i zachowania niepożądane

 1. Treści pornograficzne.
 2. Podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę serwisu lub innych podmiotów.
 3. Treści naruszające polskie lub międzynarodowe prawo, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja etniczna, rasowa, ze względu na płeć, wyznanie).

Regulamin DomoweRandki.pl - 2017.04.25